Alfaroc työnantajana

Alfarocin työntekijät ovat yrityksemme merkittävin referenssi ja tärkein voimavara. Työnantajana haluamme tarjota mukavia, haastavia ja kiinnostavia logistiikka-alan työpaikkoja. Kannustamme ja tuemme työntekijöitämme ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan jatkuvasti. Tavoitteenamme on vastata työtehtävien tuomiin haasteisiin kouluttamalla osaavia ja motivoituneita työntekijöitä ylläpitämään vaadittua palvelutasoa.

Ajanmukainen ja turvallinen työympäristö

Vastuullisena työnantajana huolehdimme henkilöstömme osaamisen kehittämisestä. Palveluksessamme työtä tehdään turvallisissa ja ajanmukaisissa sisälogistiikan ympäristöissä. Ammattitaitoinen henkilökuntamme on tae palvelumme laadukkuudesta.

ALFAROC KANNUSTAA OPPIMAAN UUTTA, MYÖS TUTKINTOTAVOITTEISESTI


Työtehtävät palveluksessamme sisältävät varastologistiikassa tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttöä. Kaikki työntekijämme, jotka työskentelevät trukeilla, suorittavat mm. trukkien käyttöön liittyvän koulutuksen, jonka avulla varmistamme laitteiden turvallisen operoinnin ja kuormansiirrot päivittäisessä työssä. Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuksia myös tutkintoon johtavaan koulutukseen varastologistiikassa tai varaston työnjohtotehtävissä. Kumppaninamme koulutusasioissa toimii valtakunnallisia oppilaitoksia, joiden laadukkaat ja ajantasaiset koulutusmallit tukevat tutkinnon joustavaa suorittamista.

HYVÄ MEININKI

Yksi Alfarocin tärkeimmistä arvoista, tunnusmerkeistä ja jatkuvista kehityskohdista on henkilöstön keskuudessa vallitseva ilmapiiri. Henkilöstön hyvinvoinnista ja ammattitaidosta huolehtiminen vaikuttaa kaikkeen toimintaamme ja näkyy asiakkaalle lopulta arvojemme mukaisena toimintana: asiakaslähtöisenä, joustavana, luotettavana ja tuloksellisena. Alfarocissa on hyvä meininki!

HYVÄ MEININKI