Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Alfaroc Logistics Oy Y-tunnus 2139699-9
Laiturikatu 2, 15140 Lahti
puh. 020 778 9792

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tiia Bister tiia.bister@alfaroc.fi
Laiturikatu 2, 15140 Lahti
puh. 020 778 9792

Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakkaiden palvelemiseen, työntekijöiden työllistämiseen, asiakassuhteiden hallintaan sekä niiden kehittämiseen. Palvelun tarkoituksena on yhdistää työnhakijat ja työntekijät rekrytoiviin yrityksiin.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, syntymäaika, henkilö/y-tunnus, kuva, sukupuoli, ajokortti, käytettävissä oleva auto, varusmies/-siviilipalvelus, siviilisääty, koulutus, ammatti, työtehtävien erityisluonteenmukaiset tiedot, nykyinen työnantaja, aiemmat työnantajat, työsuhteiden alkamis- ja päättymisajat arvosteluineen, kielitaito, toiveet haettavasta työpaikasta, palkkatoivomus, työn aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään henkilön suostumuksella työhakemuksen ja työhaastattelun yhteydessä. Tämän lisäksi henkilön suostumuksella ammatillista osaamista, työhistoriaa ja työstä suoriutumista arvioidaan työnantajilta, työntekijältä ja Alfaroc Logistics Oy:n asiakkailta saadun palautteen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta Alfaroc Logistics Oy:n tai mahdollisten työpaikkojen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on kerätty tietokantoihin, jotka sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietokannat ovat lisäksi suojattu erilaisin teknisin keinoin (palomuurit, salasanat ja käyttäjätunnukset). Rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritetyt henkilöt joille on annettu rekisterin käyttöoikeus.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuina osoitteella: Alfaroc Logistics Oy, Laiturikatu 2, 15140 Lahti. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti em. osoitteessa.